PŘI NÁKUPU NAD 1000,-KČ JE DOPRAVNÉ ZDARMA, ZASÍLÁME I NA SLOVENSKO!

Právní ujednání

Autorská práva

Není-li konkrétně uvedeno jinak, veškerý obsah (př. text, grafika, loga, tlačítka, ikony, obrázky, zvukové záznamy, digitálně stahovatelný obsah, datová kompilace a software) jakékoliv povahy a rozsahu zveřejněný na internetových stránkách www.naturasiberica.cz (dále jen „obsah“) je chráněn autorským právem. Provozovatel www.naturasiberica.cz je společnost Antim Plus s.r.o., IČO: 24683337, se sídlem: Lyčkovo náměstí 508/7, 186 00 Praha 8, (dále jen „Provozovatel“) a je výlučným vykonavatelem majetkových prav tykajících se obsahu. Jakékoliv užití obsahu ze strany uživatele www.naturasiberica.cz či třetí osoby, jako například kopírovaní textové náplně, obrazové dokumentace, atp., je možné výlučně na základě předchozího písemného souhlasu Provozovatele www.naturasiberica.cz. Užití obsahu v rozporu s podmínkami teto klauzule jest porušováním autorských prav, které lze ad hoc kvalifikovat dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, jako příslušný trestný čin.

Podmínky

1. Obsah
Autor si vyhrazuje právo nenést odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Vymáhání odpovědnosti za škody způsobené použitím jakýchkoli uvedených informací, včetně neúplných nebo nesprávných informací, budou zamítnuty. Veškeré nabídky jsou nezávazné a nepovinné. Části stránek nebo kompletní publikace, včetně všech nabídek a informací, mohou být autorem bez zvláštního oznámení rozšířeny, změněny nebo částečně či úplně odstraněny.

2. Reference a odkazy
Autor nenese odpovědnost za obsah stránek, jenž na stránkách zmiňuje, anebo na který vedou odkazy z jeho stránek – pokud mu není plně znám nezákonný obsah a byl by schopen zabránit návštěvníkům jeho webových stránek v prohlížení těchto stránek. Pokud dojde k nějaké škodě použitím informací, které jsou zobrazeny na inkriminovaných stránkách, pak je odpovědný autor daných stránek a ne ten, kdo poskytl odkaz na tyto stránky. Dále autor nenese odpovědnost za jakékoli doručování zpráv ani za vzkazy publikované uživateli diskusních skupin, seznamů návštěvníků nebo adres poskytnutých na jeho stránce.

3. Autorská práva
Autor neměl v úmyslu pro vlastní publikování použít žádný autorsky chráněný materiál a pokud se stalo jinak, měl v úmyslu uvést autorská práva příslušného objektu. Autorská práva jsou vyhrazena pro veškerý materiál, který sám autor vytvořil. Jakákoli duplikace nebo používání takových položek, jako jsou např. diagramy, zvukové záznamy nebo texty v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu autora povolena.

4. Ochrana osobních údajů
Pokud se naskytne možnost vložit osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy) a tyto údaje jsou poskytnuty, pak je poskytnutí těchto údajů zcela dobrovolným činem. Použití a uhrazení nabízených služeb je umožněno – pokud je to technicky možné a přijatelné – bez uvedení osobních údajů nebo použitím anonymních dat či přezdívky.

5. Právní účinnost popření odpovědnosti
Toto popření odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud části či jednotlivé formulace tohoto prohlášení nejsou legální nebo správné, pak obsah nebo platnost ostatních částí zůstávají touto skutečností neovlivněny.

Aktualizace…
  • Žádné produkty v košíku.